LATEST POSTS #4

New Style 2 / since v4.0.

LATEST POSTS

LATEST POSTS #4

LATEST POSTS

VIEW ALL -
  • in Tiyatro

    Toplumcu Gerçekçi Tiyatro

      Gerçekçiliğin sınırları geniş bir alana yayılır. Özellikle kavram olarak esnek olduğu oranda belirsizdir. Gerçekçilik denince, bazen nesnel gerçekçiliği kabul eden, bazen de anlatımı ve biçimi belirleyen bir yöntemi anlatmak isteriz. 1- Tutum olarak : Sofokles’ten Shakespear’a, Tolstoy’dan Brecht ‘e kadar, birtakım soyut sanat anlayışları dışında...
  • in Tiyatro

    Eleştirel Gerçekçi Tiyatro

      Henric Ibsen, Eleştirel gerçekçi edebiyat anlayışının tiyatrodaki öncüsü, çağdaş tiyatronun kurucularında, Norveçli oyun yazarı ve şairidir. Gerçekliğin bu evresi içinde, bir bütün olarak kentsoylu sanatı ve tiyatrosudur; bulunduğu çevrenin toplumsal gerçekliğinin görgücü çizimi ile kahramanın ülküleştirilmesi yer almaktadır. İlerici nitelikli ro...

LATEST POSTS #2

VIEW ALL -

LATEST POSTS

VIEW ALL -
TOP